Činnost sboru po osvobození

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

V roce 1946 byla zakoupena a posvěcena nová požární stříkačka PPS-8, které dělala kmotru porodní asistentka Anna Ondrášová. Posvěcení, se konalo u příležitosti okrskového cvičení spojeného se zábavou a čistý zisk činil 36 500 korun.

V roce 1947 bylo usneseno zakoupit vrak nákladního auta "Praga AN" za 21500 korun na vázaný vklad a 2020 korun v hotovosti, od pivovaru Rožnov.

V roce 1948 bylo zajištěno vypracování a uhrazení stavebních plánů na výstavbu nové požární zbrojnice. Na novou zbrojnici probíhala sbírka jak finanční, tak materiální od občanů. Pozemek byl odkoupen od majitelů Bernátka, Divína a Janíčka. Za pomoci národního výboru byla stavba zahájena v roce 1948.

Hrubá stavba byla dokončena v roce 1951 a zbývající dokončovací práce provedl sbor svépomocí s tím, že stavba byla dokončena v roce 1954. Prvním domovníkem a strojníkem byl Jan Bernatský.

Slavnostní otevření proběhlo 1. 8. 1954 za účasti Okresního výboru SPO, dalších hostů, MNV a družební obce Dlůhé Pole ze Slovenska. Rok 1955 se pro sbor vyznačuje stálým nárůstem práce a problémů. Auto je nepojízdné, motor auta je převážen k opravě od soukromého opraváře do komunálu, nakonec je převezen do zbrojnice a opraven svépomoci. Sbor přes tyto pracovní a technické problémy nezapomíná na výcvik družstev připravujících se na soutěž mužů, žen a žáků. V tomto roce při soutěžích byly ženy jako první, muži druzí a žáci třetí. Mimo tyto výsledky bylo zajištěno 6 školení pro občany v rámci prevence, které byly hojně navštíveny.

Ke zvláštnosti historie sboru nutno se zmínit o schůzi výboru dne 3. 2. 1956, která byla přerušena výjezdem k požáru na Horní Bečvě. Hořelo hospodářské stavení St. Červeného, který při zachraňování svého majetku uhořel. Byl toho času velký mráz a málo vody. Po zdolání požáru se členové sešli ve 22.30 hodin k pokračování schůze, ze které byli odvoláni k požáru stodoly u Smočků za Zavadilkou, která lehla popelem. Bylo však uchráněno obytné stavení přesto, že nebylo možno použít vodního zdroje pro velký mráz. Schůze pokračovala až po půlnoci. V tomto roce bylo hlášeno hodně požárů a vzhledem k vysokým mrazům 20 až 35 °C nebylo možno použít stříkačku - nebylo vody. Na základě výše uvedeného otřesného požáru na Horní Bečvě byly ustaveny preventivní protipožární hlídky, které chodily po domech. V tomto roce byl zvolen za okrskového velitele Josef Křištof. Místní jednota požárního sboru v Prostřední Bečvě ve snaze zajistit všechna opatření proti požárům a ochrany majetku v části obce Kněhyně ustavila 3. 3. 1957 přípravný výbor, který spolu s občany a členy SPO ustavili v Kněhyních samostatnou Jednotu SPO.

Značně ztížené podmínky měl požární sbor v letech 1957 až 1965, kdy převážnou většinu požárního domu převzal MNV pro své kanceláře a pro kanceláře JZD. V roce 1960 se za pomoci velitele a celého výboru podařilo zajistit pro požární sbor přidělení požárního vozidla Tatra 805 od vojenského útvaru OV SPO. V roce 1962 byla přidělena Okresním výborem našemu sboru nová požární stříkačka PPS-8. Přidělením stříkačky se značně zaktivizovala činnost členů a byl vyvíjen tlak na MNV k uvolnění zabraných místností ve zbrojnici, které bránily k řádné činnosti. Toto se podařilo v roce 1965. V období 1965 až 1970 byla zabezpečována činnost sboru a plněny úkoly v požární ochraně. Po výroční schůzi na podzim 1969 došlo k omlazení výboru a postupně i k přijímání mladých členů. Od tohoto období vzrostla aktivita soutěžících družstev. Důkazem je výrazný úspěch třech družstev v roce 1972, kde na oblastní soutěži všechny družstva muži - ženy - dorost obsadili I. místa. V okresní soutěži, která se konala u příležitosti 100. výročí založení SPO Valašské Meziříčí, obsadily ženy II. místo, muži III. místo a dorost taktéž III. místo. V roce 1970 byly uspořádány oslavy 40. let výročí založení našeho sboru, kde oslavy proběhly důstojně a za pěkné účasti. V letech 1972 až 1980 byla vyvíjena aktivní činnost jak samotného výboru, tak většiny členů. Byla provedena generální oprava požárního domu v hodnotě 100 tis. korun, která byla prováděna za pomoci MNV převážně našimi členy. V roce 1980 byly uspořádány oslavy 50 let od založení našeho sboru. Tyto oslavy proběhly 19. a 20. července s pěkným ukázkovým cvičením požárních družstev okrsku a výstavou moderní techniky s požárním zaměřením. Pro zdárný průběh kulturního vystoupení bylo nutno zajistit postavení krytého podia pro učinkující a hudbu nákladem 30 tis. korun a mnoha bezplatných brigádnických hodin našich členů. Během oslav nám vyhrávala dechová hudba "Nemšovanka", hudba OB Prostřední Bečva, Val. soubor "Bečva" a pěvecký soubor "Kvítek" z Horní Bečvy.