Historie sboru

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

Místní občané uvítali tuto ušlechtilou myšlenku založení hasičské jednoty, hasičský sbor byl ustaven, ale zůstal stát s holýma rukama, nebylo výzbroje, výstroje ani prostředků. Pomohli občané svými příspěvky, jak finančními, tak materiálními.

Přesto po zakoupení základní výstroje zůstal dluh 1864 Kčs.

V roce 1931 se schůze usnáší zakoupit hasičskou ruční stříkačku, aby hasičstvo plnilo svůj úkol a mělo vážnost občanů v obci. Augustín Jan, zakládající člen, dává dar 100 korun na stříkačku. Výtěžek z výletu 2238 korun umožnil splatit poslední dluh na výzbroj. Dále bylo rozhodnuto zakoupit látku na hasičské blůze - 20 metrů - 1 metr po 13 korun. Na vycházkové obleky dosud nebylo peněz.

V roce 1932 vlastnil sbor 2 berlovky, 15. pracovních blůz, 22 přileb a opasků se sekerkami. Příjem za rok 1931 byl 8963 korun, vydání však bylo 8051 korun.

V roce 1932 22. května byla přebrána sborem ruční hasičská stříkačka od firmy Stratilek. Po provedených zkouškách byla převezena do garáže k Blažkovi. Stříkačka stála 12 370 korun. První splátka byla 3800. Byla splácena téměř šest roků sborem a přitom obec nedala žádný příspěvek, přesto, že dlužila sboru 1500 korun.

V roce 1933 dopadla krize a nezaměstnanost i na činnost hasičského sboru. Byl problém vybrat členské příspěvky 2 Kčs od činných a 5 Kčs od přispívajících. Bylo usneseno přijímat tyto příspěvky i po částkách. Toho roku se konal manifestační sjezd hasičstva 8. kraje ve Valašských Kloboukách u příležitosti 83. výročí narození T. G. Masaryka. Nebylo možno jet, neboť neměli členové peněz na cestu. V roce 1935 se členové valné hromady nemohli zůčastnit schůze, neboť odstraňovali ledové bariéry na toku řeky Bečvy. Zůstalo přitom jenom 7 členů. 14. 7. 1935 byl u nás proveden okrskový sjezd hasičů. Mimo bohatého programu byla také odsloužena polní mše u Zavadilky. Při mši se střílelo z hmoždířů. Po poledni začala hořet stodola u Ondryášové Josefky.

Že i v roce 1937 pokračují těžkosti v zajišťování výstroje a výzbroje dokazuje skutečnost, že jako delegát na sjezd hasičstva 4. 7. 1937 v Brně jede František Křenek ve vypůjčeném stejnokroji z Horní Bečvy. Za zapůjčení sbor zaplatil 15 korun a přešití 5 korun.

V roce 1938 byla mezi obecním úřadem a hasičským sborem uzavřena dohoda, že za zajišťování požárních služeb obdrží sbor 10 korun za každou taneční zábavu. Bylo uskutečněno 23 zábav - uhrazeno bylo jen 170 korun.

V období válečných let byla činnost sboru omezena. I přesto akceschopnost sboru byla zajišťována.