Náš výbor

Kouřové pozadí sekce

Výbor SDH

Jméno: Funkce: Telefon: Email:
Martin Stodůlka starosta 737 388 712 m.stodulka@seznam.cz
Roman Pastorek náměstek starosty 739 807 274 ---
Dalibor Šenk náměstek starosty 602 589 026 ---
Rostislav Křenek ml. velitel 603 338 069 kotinek@seznam.cz
Vlastimil Sobek zástupce velitele 604 233 932 ---
Stanislav Barabáš zástupce velitele 608 742 697 ---
Tomáš Vardžák jednatel 602 787 226 vardzak@vapol.cz
Jaroslava Mikulenková hospodář 725 993 746 mikulenkova.jaroslava@seznam.cz
Ing. Jan Mikulenka vedoucí mládeže 736 669 087 mikulenkajan@seznam.cz
Radim Kuběna zástupce ved. mládeže 775 004 507 ---
Ivana Růčková zástupce ved. mládeže 733 221 249 ---
Jarmila Křenková referentka žen 737 867 094 ---
Rostislav Křenek st. organizační referent 737 485 428 ---
Alena Lejsková kronikář 734 592 326 ---
Lukáš Trávníček strojník 723 678 812 ---
Michal Lejska referent ochrany obyvatelstva 773 598 328 ---
Pavel Růčka člen 604 375 402 ---

Revizní rada

Jméno: Funkce: Telefon:
Bohumil Vardžák předseda 728 172 925
Jiří Mikulenka člen 736 669 087
Jan Stodůlka člen 739 072 260