Rok 2001 až 2009

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

Jednou z historicky nejvýznamnějších událostí v obci bylo vysvěcení nového kostela sv.Zdislavy dne 14.7.2001, který byl vystavěn v rekordně krátké době. Na kostel byl 28.6. přemístěn zvon, který desítky let zvonil na hasičské zbrojnici. Jeho kmotrem se při svěcení zvonů stal tehdy nejstarší člen sboru bratr Pavel Kubáň. Na organizaci a zajištění celé akce se velkou měrou podíleli rovněž hasiči. Slavnostního průvodu se zúčastnilo mnoho našich členů, ale i členů sousedních sborů, různých složek a sdružení i krojovaných občanů. V měsíci říjnu sbor zakoupil a vysadil u kostela pamětní lipku, která byla rovněž posvěcena.

V roce 2002 se u nového kostela konala historicky první pouť v naší obci. V říjnu téhož roku se naši hasiči zapojili do cvičení hasičských záchranných sborů Zlínského a Moravskoslezského kraje na Pustevnách.

Havarijní stav vodovodního potrubí ve zbrojnici si vyžádal celkové opravy, při nichž došlo i na výměnu bojleru a kotle UT. Většinu prací prováděli hasiči sami.

Na podzim roku 2002 vznikla ve sboru svízelná situace poté, co ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci dlouholetý velitel Jan Mikulenka (zemřel v prosinci 2003) a následně rezignoval starosta Květoslav Křenek, jehož nahradil ve funkci František Bil.

V roce 2003 proběhla rekonstrukce hřiště TJ Sokol, kde byli nápomocni také členové sboru. Hasiči také zorganizovali sběr kamení u řeky Bečvy, kde odpracovali celkem 792 brigádnických hodin.

V roce 2004 byla ve zbrojnici provedena oprava el. rozvodů.

V roce 2005 se podařilo zrealizovat nové el. rozvody a osvětlení altánů u Sokolovny za pracovního přispění hasičů.

Pěkných úspěchů dosahovala naše soutěžní družstva. V roce 2002 obsadili muži nad 35 let v Oblastní soutěži v požárním sportu v Tylovicích 1.místo, které obhájili rovněž v okresním kole ve Vsetíně. K těmto úspěchům lze přiřadit 3. místo mužů do 35 let v obvodové soutěži, kterou pořádal náš sbor na hřišti v květnu 2008, dále 2. místo mladších mužů v oblastní soutěži ve Stříteži v roce 2009 a 2.místo starších mužů v pohárové soutěži Cyrila a Metoděje na Horní Bečvě.

V letech 2002 - 2005 se dařilo v soutěžích také našim žákovským družstvům, kdy v rámci soutěží Okresní ligy vybojovaly celková krásná druhá místa. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo žáků v roce 2004, kdy ve velké konkurenci vybojovalo prvenství a odneslo si "Pohár starosty Zlínského kraje".

Bohužel v následujícím roce se na tyto krásné výsledky žáků navázat nepodařilo. Z důvodu pracovního vytížení vedoucího mládeže aktivita natolik poklesla, že se družstvo žáků prakticky rozpadlo a obnovit se jej nepodařilo ani v průběhu dalších čtyř let.

Naši členové se mohli pochlubit historickou ruční stříkačkou taženou koňmi a to zejména když byli přizváni na oslavy 100. výročí od založení sboru ve Viganticích v červnu 2000, dále na oslavy 100. výročí sboru v Horní Bečvě v srpnu 2006 a na oslavy 100. výročí trvání sboru v Dolní Bečvě v roce 2007. V srpnu 2006 předvedlo tuto stříkačku družstvo v historických uniformách na setkání hasičů okresu Vsetín v Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě, kde po předvedeném ukázkovém zásahu sklidilo velký obdiv.

V květnu roku 2007 uspořádal výbor pro své členy zájezd do Vlčnova na tradiční "Jízdu králů", která všem poskytla krásné kulturní a folklorní zážitky.

V roce 2008 zakoupil sbor velký vojenský stan v hodnotě přes 15000,- Kč, který byl hned posledního dne v dubnu využit při nultém ročníku "Sletu čarodějnic"u Sokolovny, kde hasiči organizátorům vypomohli s prodejem občerstvení i s technickým zabezpečením. Tato akce se stala tradiční i v dalších letech a tradičně se s výpomocí připojili i členové sboru.

První adventní sobota v roce 2008 byla ve znamení historicky prvního vánočního jarmarku v obci s rozsvícením vánočního stromu a ani tato akce se neobešla bez hasičů, kteří se podíleli na prodeji občerstvení a technické výpomoci.

V roce 2009 zakoupil sbor starší vozidlo TATRA 148 - cisterna. V této souvislosti byly svépomocně provedeny technické a stavební úpravy ve zbrojnici, při kterých členové odpracovali mnoho brigádnických hodin a rovněž tak při opravách a nástřiku vozidla.

Z významnějších výjezdů a zásahů družstva v letech 2000-2009 lze uvést tyto:

  • 2003 - kotelna rod.domu ve středu obce, tráva v lokalitě u Elektronu
  • 2008 - červen - odklízení spadlých stromů po vichřici - říjen - požár lesa v Bacově "U Cihláře" - prosinec - požár RD Solanských na Dolní Bečvě
  • 2009 - červenec - výpomoc při odstraňování následků ničivých povodní na Jičínsku v obci Šenov u N.Jičína - říjen - likvidace následků obrovské sněhové kalamity v naší obci, dále hašení lesa v Kněhyních "Na jamě" a požár hospodářské budovy J.Vaňka v Kněhyních.