Rok 1990 až 2000

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

Politické změny v naší vlasti, započaté v listopadu 1989, se dotkly také hasičského hnutí. Došlo zejména ke změnám organizačního uspořádání, změnám znaků, označení a názvu z dosavadního "požárník" na "hasič", tudíž sbory dobrovolných hasičů.

Život a činnost uvnitř sboru však pokračuje ve stejném duchu. I nadále provádějí pověření členové v jarních měsících preventivní prohlídky rod.domů a veřejných budov, provádějí údržbu techniky a vybavení, zúčastňují se mužských i žákovských sportovních klání a pořádají kulturní a společenské akce v obci. Za účelem zvyšování odbornosti se členové zúčastňují proškolování na různých úrovních.

Brigádnická činnost je prováděna zejména na údržbě vlastních zařízení a vybavení. V roce 1992 odpracovali členové mnoho hodin při opravách sněhem poškozeného altánu u Sokolovny. V roce 1997 se hasiči podíleli na přebudování elektroinstalace v has. zbrojnici a na opravě a pročištění zalomené kanalizace u zbrojnice. Řada členů odpracovala mnoho hodin na výstavbě kostela v naší obci, která probíhala v letech 2000-2001.

V roce 1995 byla po letech v hasičské zbrojnici nainstalována nová siréna k vyhlašování poplachů. Z oblasti sportovní je třeba zmínit rok 1996, kdy náš sbor uspořádal na hřišti Oblastní soutěž žáků, kde naše družstvo starší kategorie obsadilo 2.místo. Stejného umístění dosáhlo družstvo mladších žáků na podzim roku 2000 v pohárové soutěži okrsku č. 3 na hřišti TJ.

Akceschopnost zásahového družstva byla v letech 1990-2000 prověřena několikrát, a to:

  • 1991 - požár Výrobního družstva Portáš - Pr.Bečva
  • 15.3.1996 - požár motorestu Zavadilka
  • 1998 - požár RD v Kněhyních - Skálí
  • 1999 - požár na chatě v Bacově, požár lesa v lokalitě Pod Mlynářem
  • 2000 - požár v rekr. objektu v Kněhyních, kotelna RD v Bacově

V září roku 1996 byla po vydatnějších dešťových srážkách vyhlášena v obci dvoudenní povodňová aktivita, kdy hasiči čerpali zatopené sklepy a podíleli se na čištění vodních zdrojů. K rozsáhlým záplavám, které postihly zejména Moravu a rovněž naši obec, došlo v červenci roku 1997. Na likvidaci vážných následků se podílelo 18 členů sboru, řada z nich byla za tuto obětavou a vyčerpávající práci vyznamenána starostou SHČMS v Praze.

K smutným událostem sboru patří rok 1992, kdy zemřeli poslední dva zakládající členové - Jurečka Rudolf a Mikulenka Josef. V roce 1998 pak zemřel dlouholetý obětavý člen a funkcionář Sobek Jaroslav a v roce 2000 dlouholetý starosta sboru Mikulenka Zdeněk.

V roce 2000 dovršil sbor 70. výročí svého trvání a v srpnu výbor uspořádal oslavy v prostorách u Zavadilky, které však byly narušeny velmi špatným počasím.

V červenci téhož roku proběhl 2. řádný sjezd SHČMS, který schválil novou úpravu stanov, změny statutu vyznamenání členů a stejnokrojový předpis. Byla zrušena povinnost obcí a potažmo dobrovolných hasičů provádět preventivní prohlídky rod. domů a veřejných budov.