Organizační činnost

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

Naše organizace se plně zapojovala i do pomoci na úseku zvelebování obce a vždy se čestně zhostila úkolů požadovaných MNV na akci "Z" apod.

V rámci zabezpečení finančních prostředků pro činnost sboru byly uskutečněny placené brigády, jak na sběr kamene pro JZD, tak čištění porostu kolem řeky Bečvy pro Povodí Morava. Tyto získané prostředky nám pomohly vybavit dílnu v požárním domě (bruska, vrtačka, nářadí apod.) vybudovat nové regály pro výstroj a výzbroj, zakoupit mnoho vycházkových uniforem pro naše členy a zabezpečit potřebné finanční prostředky pro samotnou činnost pro další období.

V roce 1986 byl vyměněn v požárním době kotel ústředního topení, v roce 1988 byla provedena venkovní omítka požárního domu včetně orýnování a požární dům byl napojen na celoobecní vodovod.

V závěru nutno vzpomenout dva nejtragičtější roky naší činnosti, kde v roce 1988 shořela usedlost Jana Slížka, který uhořel. V roce 1989 havarovalo za hotelem Bečva letadlo Slovairu Brno, ve kterém zahynul pilot a po dvou dnech zemřel i mechanik. Rychlého zásahu se zúčastnilo i naše družstvo, při zásahu byl popálen Stanislav Růčka.