Činnost za léta 1980 až 1990

ČÍST DÁLE
Kouřové pozadí sekce

V těchto letech jsme věnovali maximální pozornost preventivní činnosti, která patří k předním úkolům požární ochrany, jejíchž splněním je uskutečňován jeden z hlavních cílů a to prevence požárů. Proto byl každoročně měsíc březen vyhlášen jako měsíc požární ochrany. Byly ustaveny dvoučlenné hlídky složené s poslance MNV a člena naší organizace. Celkem bylo do akce zapojeno 26 dvojic a tyto každoročně prováděly preventivní prohlídky ve 274 rodinných domcích a 300 rekreačních chatách. Při zjištění závad, tyto dvojice prováděly dohlídky na jejich odstraněnÍ. Jak těžký úkol to byl, dokazuje skutečnost, že rodinné domky a chaty jsou roztroušeny na celkové výměře obce 24km2. V provozovnách, JZD, administrativních budovách a rekreačních střediscích prováděli preventivní prohlídky požární preventista s velitelem SPO dvakrát ročně.

Na úseku školení, výcviku a odborné přípravy byl tento úkol taktéž zabezpečován. V tomto období reprezentovalo naši organizaci jedno družstvo mužů, které dosahovalo po celou dobu dobrých výsledků. Je nutno vzpomenout 2. místo na oblastní soutěži v roce 1982, kde v dalším okresním kole obsadilo pěkné 5. místo. Na druhé straně v roce 1989 se již tak nedařilo a přesto, že bylo družstvo dobře připraveno obsadilo 7.místo.

V tomto období nám dosluhovalo požární vozidlo T 805, kde v roce 1982 při technických prohlídkách bylo vozidlu odebráno technické osvědčení, tak jako dalším okolním sborům se stejným druhem vozidla. Tento zastaralý typ již nevyhovoval, nebyly náhradní součástky. Po provedené opravě, která si vyžádala a dále vyžadovala mnoho úsilí našich členů, bylo vozidlu technické osvědčení vráceno, ale tento problém nám již nedal klidu a po několikaletém usilovném jednání se za pomoci Krajské správy SPO a OV SPO podařilo získat v roce 1986 nové požární vozidlo "Avia".